Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Dotacje na innowacje. Przedłużenie terminu naboru wniosków.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Zarządzenie numer 27/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

Termin składania wniosków o udział w projekcie został przedłużony. Zgodnie z zarządzeniem zamieszczonym powyżej. ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych.


ZARZĄDZENIE NR 32/2014

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

dotyczące ustalenia terminu składania wniosków oraz ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” W celu zapoznania się z dokumentem w formacie PDF proszę o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 12 sierpnia 2014 roku
dotyczące ustalenia terminu składania wniosków oraz ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” W celu zapoznania się z dokumentem w formacie DOC proszę o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.INFORMACJA o pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształceniaw roku w roku szkolnym 2014/2015.

W celu  zapoznania się z całością dokumentu prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie. 

Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem"

Szanowni Państwo
Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronach internetowych tak, aby mogła dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
Celem konkursu jest:
  1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
  2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
  3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
  4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
  5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
  6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie - obejmuje prace, których
autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
 
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są...”
 
obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora
 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku
na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo
 
z wyrazami szacunku
Monika Filipowska
kom. 511 068 713
Fundacja Dworek Skórzewki
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo

 


Informacje z dnia 25 lipca 2014 roku