Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XV Oddział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z wniosku Wiesława Każmierskiego z Udziałem Tomasza Witka, Anny Witka, Renaty Witka dotyczące baneru na posesji Tomasza Witka.

Pełna treść postanowienia w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Gdańsku postanowiło odmówić Panu Tomaszowi Witce wyznaczenia Wójtowi Gminy Stary Targ dodatkowego terminu do załatwienia sprawy wykreślenia z gminnej ewidencji zabytków jego budynku mieszkalnego. Oznacza to, że skarga na bezczynność Wójta Gminy Stary Targ jest bezzasadna, bo Wójt nie decyduje o wykreśleniu z ewidencji zabytków, tylko Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Jako dowód w załączeniu przedmiotowe POSTANOWIENIE. 
W celu zapoznania się z dokumentem w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

Odmowa Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora na wyrażenie zgody na wyłączenie z wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego położonego w Starym Targu przy ulicy Świerczewskiego 49, dz. 265/2, karta GEZ nr 516/364, a tym samym opinia negatywna wyłączenia przedmiotowego obiektu z gminnej ewidencji zabytków gminy Stary Targ.
Jest to dom Pana Tomasza Witki (przypis autora strony).
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.Odpowiedz Wójta Gminy Stary Targ na zaproszenie do wzięcia udziału w programie telewizyjnym "Sprawa dla reportera".
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sprawie rozpoznania skargi Pana Tomasza Witki na nie załatwienie przez Wójta Gminy Stary Targ w terminie wniosku z dnia 30.12.2013r. o wykreślenie z gminnej ewidencji zabytków budynku mieszkalnego posadowionego na działce numer 265/2 w Starym Targu.
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

Wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych - pismo przedprocesowe. Pismo skierowane przez kancelarie prawną w imieniu Wójta Gminy Stary Targ do Pana Tomasza Witki.
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.
Pan Tomasz Witka nie miał racji informując opinię publiczną, PINB w Sztumie oraz Prokuraturę, że Gmina Stary Targ prowadzi roboty budowlane związane z "Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej" niezgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, tj.:
- Urząd Gminy Stary Targ
- Gimnazjum w Starym Targu
- Szkoła Podstawowa w Starym Targu
-GOK Stary Targ.
Jako dowód na który czekaliśmy, załączamy decyzje w tej sprawie Powiatowego Inspektora Budowlanego w Sztumie, które jednoznacznie orzekają, że "Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie nie stwierdził naruszenia przepisów ustawy z dnia 07.07.1944 r. Prawo Budowlane i tym samym nie znalazł podstaw do wydania decyzji" wstrzymania robót na przedmiotowych obiektach.


Decyzja w sprawie budynku Gminnego Ośrodka Kultury
Dokument w formacie pliku PDF. Prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.


Decyzja w sprawie budynku Szkoły Podstawowej.

Dokument w formacie pliku PDF. Prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.Decyzja w sprawie budynku Urzędu Gminy.
Dokument w formacie pliku PDF. Prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.


Decyzja w sprawie Gimnazjum Publicznego.
Dokument w formacie pliku PDF. Prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.