Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Wybory Samorządowe 2014

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Stary Targ w wyborach do samorzędu w roku 2014.

Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Gminy Stary Targ
sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Targu.

 

 Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA STARY TARG
Sporządzony dnia 2014-11-17 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Starym Targu.

Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.  OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Targu
z dnia 27 października 2014r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Targ

Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Targu
z dnia 27 października 2014r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stary Targ


Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


 

Uchwała NR 6/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Targu
z dnia 23 października 2014 r.
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gminie Stary Targ dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie
 

Uchwała numer 7/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Targu
z dnia 27 pażdziernika 2014 r.
W sprawie: nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych Rady Gminy Stary Targ w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

 


 

INFORMACJA
o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach
do rad gmin (rad miejskich, rad miast)
w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r

Załącznik nr 5
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO - dla kandydatów na radnych 

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE - dla kandydatów na radnych


 

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU
ZGODY NA KANDYDOWANIE - dla kandydatów na radnych


 

Załącznik Nr 2
UDZIELENIE POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW - Dla kandydatów na radnych

Załącznik nr 1
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy - Dla kandydatów na radnych


 

WSZYSTKIE DOKUMENTY W FORMACIE PDFInformacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w
wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE - DLA KANDYDATÓW NA WÓJTA


 

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU
ZGODY NA KANDYDOWANIE - DLA KANDYDATÓW NA WÓJTA
 

Załącznik numer 1
Zgłoszenie kandydata na Wójta.


 

Załącznik nr 4
INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO - DLA KANDYDATÓW NA WÓJTA


 

WSZYSTKIE DOKUMENTY W FORMACIE PDF


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Terminy Wyborów


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARY TARG
Z DNIA DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 R.
O OKRĘGACH WYBORCZYCH


 

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie Nr 13/2014
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 2września 2014r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 04 września 2014 roku
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Sztumskiego w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF

 


Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


 

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF.

 


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych.

 


Informacja i upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.
 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ - INFORMACJE

 


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru
zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia sierpnia 2014 r.
Załącznik nr 1
Zgłoszenie kandydata na członka komisji wyborczejZałącznik nr 2
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach samorządowych. 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF
 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone
na dzień 16 listopada 2014 r.
Dokument w formacie PDF. 

OŚWIADCZENIE
O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW
TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU.
Dokument w formacie PDF. Obrazek po lewej stronie.


 Oświadczenie pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców.
Dokument w formacie PDF po lewej stronie. 

OŚWIADCZENIE
O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW
TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU.
Dokument w formacie DOC. Obrazek po lewej stronie.

 

Oświadczenie pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców.
Dokument w formacie DOC po lewej stronie.


ZAWIADOMIENIE
o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie
niebędącej miastem na prawach powiatu. Dokument w formacie PDF.

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie
niebędącej miastem na prawach powiatu. Dokument w formacie DOC.


WYKAZ OBYWATELI
POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO
WYBORCÓW. Dokument w formacie PDF obrazek po lewej stronie.

 


WYKAZ OBYWATELI
POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO
WYBORCÓW. Dokument w formacie DOC obrazek po lewej stronie.