Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka


Informacje z dnia 16 czerwca 2014 roku


 


 


 

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Pełny artykuł znajduje się pod adresem:http://pssemalbork.pis.gov.pl/?onas=184

Informacje z dnia 21 marca 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10/14

jta Gminy Stary Targ

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF (wymagane programy: Adobe Reader, Foxit Reader lub inna przeglądarka plików pdf) proszę o kliknięcie obrazka po lewej stronie.


Informacja skierowana przez Inspekcje Weterynaryjną  (Główny Lekarz Weterynarii) do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.
W związku z wejściem w życie, w dniu 26 lutego 2014 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz 247) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF (wymagane programy: Adobe Reader, Foxit Reader lub inna przeglądarka plików pdf) proszę o kliknięcie obrazka po lewej stronie.

 Informacje z dnia 21 marca 2014 roku
 


Informacje z dnia 6 lutego 2014 roku
 

ZARZĄDZENIE NR 3/14

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/14. Wójta Gminy Stary Targ z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014. W celu zapoznania się z dokumentem w  formacie PDF (programy - Acrobat Reader, Foxit Reader) prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie. 

Uchwała nr VI/27/2011. Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011 w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ. W celu zapoznania się z dokumentem w  formacie PDF (programy - Acrobat Reader, Foxit Reader) prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie. 

Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.  Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu. W celu zapoznania się z dokumentem w  formacie PDF (programy - Acrobat Reader, Foxit Reader),  prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.


 

Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.  Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu. W celu zapoznania się z dokumentem w  formacie DOC (OpenOffice, MS WORD) prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

 
Informacje z dnia 17 stycznia 2014 roku. 


informacja z dni 2 stycznia 2014 roku

KONKURS TRADYCJI I KULTURY SZLACHECKIEJ

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Pałacu Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim odbyła się inauguracja Pierwszego Konkursu Tradycji i Kultury Szlacheckiej. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. A jego głównym celem jest pobudzanie zainteresowania oraz rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat bogactwa kultury szlacheckiej. Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Stary Targ, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz Stowarzyszenie Samorządne Powiśle.

Pracę należy dostarczyć do dnia 21 lutego 2014 roku  (termin został wydłużony) do sekretariatu Urzędu Gminy w Starym Targu.

Pełny regulamin kokursu oraz inne informacje znajdują się pod adresem, linkiem:

http://www.samorzadne-powisle.pl/index.php?page=artykuly&category=archiwum&id=konkurs_tradycji_i_kultury_szlacheckiej
oraz
http://www.samorzadne-powisle.pl/index.php?page=artykuly&category=archiwum&id=konkurs_przedluzony