Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Gospodarka Śmieciami
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

Informujemy że firmą która została wybrana do odbierania śmieci z gminy Stary Targ jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" TOMASZ GRZMIL

Dane kontaktowe firmy znajdują się poniżej w tabelce z harmonogramem.

Harmonogram wywozu śmieci z terenu Gminy Stary Targ obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku.
Instrukcja dotycząca segregowania odpadów.
W celu powiększenia prosimy o kliknięcie na obrazek.


 


Uchwały Rady Gminy dotyczące gospodarki śmieciami.
 


Uchwała nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 W celu zapoznania się z treścią uchwały w formacie PDF proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.
Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Plik zawiera wzór deklaracji który wypałniony nalezy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.
W celu zapoznania się z treścią uchwały w formacie PDF proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.
Uchwała nr XXIII/195/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu zapoznania się z treścią uchwały w formacie PDF proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.

Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
W celu zapoznania się z treścią uchwały w formacie PDF proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.
Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Gminy Stary Targ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Targ.
W celu zapoznania się z treścią uchwały w formacie PDF proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.


Informacje dotyczące segregowania śmieci. W celu powiększenia prosimy o kliknięcie na obrazek.
 
Kampania informacyjno-edukacyjna: „Zrównoważona gospodarka odpadami na terenie województwa pomorskiego”
W celu zapoznania się ze stroną internetową kampani prosimy o kliknięcie obrazka poniżej.