Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Referendum 2015


Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stary Targ dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 852)


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.


INFORMACJA Wójta Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF (programy: Acrobat Reader, Foxit Reader lub inne podobne).
Dokumenty zostaną otwarte po kliknięciu na obrazek po lewej stronie opisu.