Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Archiwum od dnia 1-01-2015
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

 

 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2015 Gminy Stary Targ z oragnizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dokument w formacie PDF do obejrzenia po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


  

Projekt uchwały.
W sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie w 2015 roku.
Dokument w formacie PDF do obejrzenia na obrazek po lewej stronie.

 


 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska.
Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF zostanie wyświetlona po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF zostanie wyświetlona po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


 

 ZARZĄDZENIE NR 36/15 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2015.
Pełna treść dokumentu w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.
 ZARZĄDZENIE NR 25/15 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2015.
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2015.
WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.
Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu
na terenie Gminy Stary Targ na rok 2015.
WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
Dokument w formacie DOC pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.