Urząd Gminy Stary Targ
ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
InformacjeWybory Parlamentarne 2015Wybory Prezydenckie 2015Referendum 2015Wybory Samorządowe 2014O GminieUrząd GminyRada GminyBiuletyn Informacji PublicznejGminny Ośrodek KulturyAdminstracja SzkołamiWydarzenia Program Opieki Nad ZabytkamiOdnośniki - LinkiSołectwaKluby SportowePROJEKTY UETestowa wersja nowej strony UG
Informacje
Numer konta bankowego oraz dane kontaktowe Urzędu Gminy
Ochrona Środowiska
Informacje Meteorologiczne
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
Działalność Gospodarcza - informacje
18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH
Archiwum od dnia 1-01-2015
Archiwum od dnia 1-07-2014 do 31-12-2014
Archiwum od 1-01- 2014 do 30-06-2014 roku
Archiwum od 1-07- 2013 do 30-12-2013 roku
Archiwum od 01-02-2013 do 30-06-2013 roku
Archiwum od 01-07-2012 do 01-02-2013 roku
Archiwum od 1-01-2012 do 30-06-2012 roku
Wnioski i formularze
Gospodarka Śmieciami
Sprawa sądowa pomiędzy Wójtem Gminy a Panem Tomaszem Witka

  
 

   Więcej informacji oraz wniosek w formacie PDF i DOC do pobrania pod adresem:

www.srodowisko.gminastarytarg.pl/?p=59

 


Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym (pismo z dnia 30 września 2015 roku).

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

 


Projekt Uchwały Rady Gminy Stary Targ w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Dokument w formacie PDF pokaże sie po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.


Wyprawka szkolna w 2015/2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  i IV technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.
Dokument w formacie PDF (Programy Acrobat Reader, PDF-XChange i wiele innych) pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.
Dokument w formacie DOC (Programy MS Office lub OpenOffice) zawiera wszystkie niezbędne wnioski i formularze. Dokument pokaże się po klilknięciu na obrazek po lewej stronie.Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”.
Dokument w formacie PDF (Programy Acrobat Reader, PDF-XChange i wiele innych) zawiera wszystkie niezbędne wnioski i formularze. Dokument pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie.

Propozycja do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania "Kraina Dolnego Powiśla"

Informacje pod linkiem:

http://www.bip.gminastarytarg.pl/index.php?id=627 

 

 Informujemy, że Gmina Stary Targ przystąpiła do opracowania
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ”.

 

 

Plan ten, tworzony na lata 2015 – 2020, ma określić ścieżkę rozwoju gminy w kontekście gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

 

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat pomysłów, planowanych przedsięwzięć lub inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. 

 

Prosimy o wypełnienie ankiety, jeśli planują Państwo realizację przedsięwzięć takich jak np.:

  • instalacja kolektorów słonecznych,

  • wdrożenie systemu oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych,

  • wykorzystanie pomp ciepła do produkcji energii w budynkach jednorodzinnych,

  • budowa obiektu pasywnego lub niskoenergetycznego, itp.Treść ankiety w formacie XLS pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie pokazujący logo

Gminy Stary Targ. Do otworzenia takiego pliku można użyć programów MS Office lub OpenOffice lub

LibreOffice.
 
 
Starostwo Powiatowe w Sztumie przeprowadza ankietę badań profilaktycznych kwalifikującą do badań przesiewowych w kierunku diagnostyki nowotworu jelita grubego.
Zainteresowanych informujemy że, w Urzędzie Gminy Stary Targ  dostępne są  druki ankiety, którą po wypełnieniu należy wrzucić do znajdującej się urny.
Strona internetowa projektu:

http://www.uprzedznowotwor.pl/pl/


Program stypendiów pomostowych na rok akademicki 2015/2016.

W celu zapoznania się z dokumentem w formacie PDF proszę o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.


W dziale "Działalność Gospodarcza - Informacje" zostały zamieszczone najnowsze informacje dotyczące Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju Pomorza.
Zapraszamy do odwiedzenia podstrony:

http://www.gminastarytarg.pl/page57.phpW celu zapoznania się ze stroną internetową projektu prosimy o kliknięcie na obrazek powyżej lub  link:

www.talentypomorza.pl
 
 

Pełna treść numeru 6 czesopisma przeznaczongo głównie dla rolników  w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na obrazek po lewej stronie. Zapraszamy do lektury.

 


Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Pełny artykuł znajduje się pod adresem:

http://pssemalbork.pis.gov.pl/?onas=184

 


Informacja skierowana przez Inspekcje Weterynaryjną  (Główny Lekarz Weterynarii) do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.
W z
wiązku z wejściem w życie, w dniu 26 lutego 2014 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz 247) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia.
W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF (wymagane programy: Adobe Reader, Foxit Reader lub inna przeglądarka plików pdf) proszę o kliknięcie obrazka po lewej stronie.


 

  

Iformacje dotyczące zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla (czadem) oraz niebezpieczeństwem pożarowym występujęcym podczas ogrzewania mieszkań.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie:


http://www.psp-sztum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=35


Informacje które powinien znać każdy mieszkaniec wsi w szczególności rolnicy i osoby pracujące w rolnictwie.
W celu zapoznania się z całością opracowania w formacie PDF prosze o kliknięcie miniaturki. 


 Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia wichury

Silne wiatry i huragany występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.
W celu zapoznania się z całością informacji proszę kliknąć obrazek po lewej stronie lub odwiedzenie strony internetowej pod adresem:
http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/wydzialy/53-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/warto-wiedziec/285-zasady-zachowania-sie-w-przypadku-wystapienia-wichury

 


Przygotuj się do powodzi zanim ona nastąpi!!!
Postępowanie w przypadku powodzi.

W celu zapoznania się z całością informacji proszę kliknąć obrazek po lewej stronie lub odwiedzenie strony internetowej pod adresem: 
http://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorski-urzad-wojewodzki-w-gdansku/wydzialy/53-wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/warto-wiedziec/140-przygotuj-sie-do-powodzi-zanim-ona-nastapi


 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące utrzymania w mocy decyzji wojewody pomorskiego z dnia 22 marca 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu budowy i udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowe inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa lini kolejowej E-65, na odcinku Warszawa-Gdynia etap I w polsce".
Obwieszczenie dotyczy głównie osób mających działki w obrębie miejscowości: Pietrzwałd, Kątki, Jurkowice, Kalwa, Dąbrówka Malborska, Gronajny, Koślinka, Nowa Wieś.
W celu zapoznania się z treścią całego obwieszczenia
prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.
W przeglądarce powinien być zainstalowany program do czytania plików PDF.


Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011

Szpak naszym sąsiadem”.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „PROMYK” z siedzibą w Dąbrówce Malborskiej przystąpiło w 2011 roku do realizacji projektu organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi - „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą - 2011”.
 

W celu zapoznania się z całością dokumentu prosze o kliknięcie obrazka po lewej stronie.


Rowerowy Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu

W związku z realizacją  projektu pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu-budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” powstał  Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu o długości 157 km, biegnący przez siedem gmin z trzech powiatów (malborski, sztumski i kwidzyński).

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, mapką oraz folderem "Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu" pod linkiem:
http://sztum.pl/content.php?cms%20id=393&lang=pl&p=p3

i pod linkiem

http://www.bip.starytarg.pl/zamkigotyckie/


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH ZWIERZĘTA GOSPODARCZE (PROSZĘ KLIKNĄĆ OBRAZEK PO LEWEJ STRONIE).